In het vernieuwde ExitTicket docenten dashboard is het nu voor iedere docent mogelijk om de gemaakte exit tickets te delen met geselecteerde personen.
05-01-2021 17:30 - commentaar